ועדת מלגות

הגשת בקשה לסיוע כלכלי חלקי למימון שכר הלימוד:

מצב משפחתי:

אישור מצב לימודים:

מועמד\ת נכבד\ה,
מילוי התשובות בטופס זה מתבסס על גישת "שאלון של כבוד". ועדת הערכה יוצאת מנקודת
הנחה מוקדמת לפיה כל התשובות נכונות, כנות ואמיתיות וכי הינך נוהג\ת בכבוד, בחברות
ובהגינות כלפי שאר הבוגרים\ות המבקשים\ות לקבל מלגה השנה.

גובה שכר הלימוד לשנה:

רקע כלכלי בבית ההורים:

האם הינך מקבל/ת סיוע ואו מלגה אחרת:

אני מוכנ\ה לתרום לפעילות העמותה בהיקף של: