על העמותה

עמותת “ההולכים בראש” עמותת בוגרי יחידת עוקץ

העמותה רשומה כדין ברשם העמותות (ע.ר מספר 580447415) ועומדת בפיקוחם של רואה חשבון ועורך דין חיצוניים. העמותה הוקמה על ידי בוגרי יחידת עוקץ והורי החיילים המשרתים ביחידה בעבר ובהווה ופועלת על ידי ועד נבחר העובד בהתנדבות ובמסירות רבה.
חזון העמותה הוא עמידה לצד החיילים מרגע הגעתם ליחידה ולאחר שחרורם. העמותה חרטה על דגלה את האמרה: “אנחנו איתכם ולמענכם” והיא פועלת לאורך כל שירותם של הלוחמים, החיילים והכלבים בשירות סדיר ובשירות המילואים של בוגריה. במשך שנות קיומה פועלת העמותה להשגת תרומות, אשר הופנו ישירות לצורכי היחידה, חייליה ואנשי המילואים.

מטרות העמותה

1. מתן מענקים ומלגות לימודים לבוגרי היחידה.
2. לפעול למתן תמיכה וסיוע לחברי העמותה – מציאת תעסוקה, ייעוץ משפטי, קשרים עסקיים, סיוע כלכלי או רפואי ועוד.
3. לפעול ולסייע לנפגעי היחידה ולמשפחותיהם.
4. מימון טיפול רפואי מיוחד בחיילים ובכלבים שהשתחררו או נפגעו במהלך שירותם.
5. טיפוח ושימור מורשת היחידה.
6. לפעול להגברת המודעות בציבור לתרומתה של היחידה.
7. ארגון פעילויות חברתיות, טיולים ומפגשים לרווחת חברי העמותה.

מפעילות העמותה:

1. סיוע בכל הקשור בטיפול ותמיכה בחיילים בודדים.
2. חלוקת מלגות לימודים לבוגרי היחידה אשר עומדים בקריטריונים.
3. מימון טיסות לחו”ל לחיילים בודדים מהיחידה על פי דרישה מיוחדת.
4. מימון טיפול רפואי לכלבי היחידה שאומצו ע”י לוחמים שהשתחררו.
5. שימור מורשת הקרב של היחידה והנצחת נופליה.
6. מתן סיוע ברכישת ציוד ואמצעים שיקלו על תנאי השירות של חיילי היחידה.
7. הקמת מועדון לחיילים בהכשרות.
8. קניית הליכונים מיוחדים לכלבי היחידה
9. יצירת שיתופי פעולה עם עסקים נבחרים שנותנים הטבות לבוגרי היחידה